Aandeelhouders

Aandeelhoudersvergadering 2018

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Oranjewoud N.V. vindt plaats op woensdag 16 mei 2018 om 13.00 uur aan de Westkanaaldijk 2 te Maarssen (Utrecht) in het kantoor van Strukton Groep N.V.

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden verzocht om zich vanaf 12.45 uur te melden bij de registratiebalie in verband met het bijhouden van de presentielijst. Vanaf 12.00 uur is de vergaderlocatie open en staan koffie/thee en een broodjeslunch voor u gereed.

U kunt zich aanmelden voor deelname aan de Algemene Vergadering zoals beschreven in de Oproeping.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Bericht van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2017
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017
4. Jaarrekening 2017 en bestemming van het resultaat
5. Decharge
6. Samenstelling Raad van Commissarissen
7. Opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2018
8. Delegatie bevoegdheid tot uitgifte van aandelen Oranjewoud N.V.
9. Rondvraag en sluiting

De Toelichting bij de agenda vindt u hier.

Deel deze informatie op